(1)
Lê, T. K. H. .; Trần , Đức S.; Nguyễn, N. V. .; Trần , V. T. .; Trần , T. K. T. . TỈ LỆ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 535.