(1)
Ân, T. H. A. .; Lý , H. P. .; Hồ , Y. B. .; Đặng , T. .; Nguyễn, Q. V. .; Trần , P. D. T. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. VMJ 2024, 535.