(1)
Nguyễn , T. H. .; Mai , Q. T. .; Đỗ , V. H. . ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG. VMJ 2024, 535.