(1)
Bùi , T. H. G. .; Đoàn , D. T. .; Nguyễn, T. A. . MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI NGÀY THỨ 28 TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. VMJ 2024, 535.