(1)
Nguyễn, T. Đào .; Ngô , G. M. .; Trần , N. Ánh . GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN. VMJ 2024, 535.