(1)
Cao, L. B. A. .; Trần , A. V. .; Tăng , K. H.; Lê, B. L. . TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. VMJ 2024, 535.