(1)
Nguyễn , T. L. .; Đỗ , A. T. .; Trần , T. .; Nguyễn, T. T. H. . KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ SAU HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU VÀ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN CT3, 4N1-2M0 TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 535.