(1)
Lê, T. L. .; Nguyễn , N. C. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN TIỂU DƯỠNG CHẤP TỰ PHÁT. VMJ 2024, 535.