(1)
Trịnh , T. T. .; Diệp , T. M. .; Võ , Ý L. .; Trần , N. M. T.; Nguyễn, T. M. T. . CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ 2024, 535.