(1)
Nguyễn, N. T. A.; Nguyễn, Q. B.; Trần, T. T. H.; Ngô, T. A. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ THÀNH BỤNG CỦA THAI PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN. VMJ 2024, 535.