(1)
Lê, Q. T.; Nguyễn, Đỗ N.; Lê, Đình T. VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH. VMJ 2024, 535.