(1)
Ân, T. H. A.; Lý, H. P.; Hồ, Y. B.; Đặng, T.; Nguyễn, Q. V.; Trần, P. D. T. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. VMJ 2024, 535.