(1)
Đỗ, T. N. L.; Thịnh, T.; Ngô, H. S.; Dương, H. Q.; Nguyễn, H. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 535.