(1)
Tô, H. M.; Trần, H. T.; Nguyễn, A. T.; Nguyễn, H. Q. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2024, 535.