(1)
Đỗ, A. T.; Lê, H. Q.; Trần, N. T. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ KHÔNG SỜ THẤY TRÊN LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 535.