(1)
Nguyễn, T. T. H.; Đỗ, T. Đạt. KẾT QUẢ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2024, 535.