(1)
Lưu, V. T.; Đinh, D. H.; Đào, T. D.; Phùng, H. Đại; Nguyễn, T. H. THỰC TRẠNG MẤT RĂNG VÀ NHU CẦU LÀM PHỤC HÌNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI KHOA RĂNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. VMJ 2024, 535.