(1)
Trần, T. T.; Nguyễn, T. T. D.; Phạm, H. V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ 2024, 535.