(1)
Lê, T. N. D.; Nguyễn, Q. A.; Phạm, T. K. T.; Phạm, T. N. B. ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP. VMJ 2024, 535.