(1)
Lê, Q. N.; Nguyễn, X. K.; Dương, Q. H. NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+). VMJ 2024, 535.