(1)
Đỗ, T. H.; Phạm, T. N. O.; Phạm, M. H.; Phạm, M. H. ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ 2024, 535.