(1)
Đoàn, K. T.; Võ , T. M.; Phạm, T. T. T.; Trương, H. K. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM KHÁNG TRỊ THỰC HIỆN QUANG ĐÔNG VI XUNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BỔ SUNG. VMJ 2024, 535.