(1)
Trần, M. B. L.; Đỗ, Đăng K.; Lương, V. T.; Trần, T. V. VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI. VMJ 2024, 535.