(1)
Đỗ, T. Đạt; Nguyễn, T. T. H.; Phan, T. H. T. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ . VMJ 2024, 535.