(1)
Lưu, V. T.; Đỗ, T. T. H.; Đinh, D. H.; Nguyễn, T. M. H.; Phùng, H. Đại. TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ 2024, 535.