(1)
Lâm, T. M.; Phạm, V. M.; Phan, H. Q. HIỆU QUẢ KẾT HỢP SÓNG XUNG KÍCH TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN. VMJ 2024, 535.