(1)
Phạm, V. A.; Trần, T. H.; Dư, T. Q.; Vũ, T. Ân; Nguyễn, T. L.; Khương, K. D.; Linus, O.; Mattias, L.; Trần, K. T. TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021. VMJ 2024, 535.