(1)
Lê, T. V. H. .; Trần , T. H. .; Cao , T. P. D. .; Nguyễn , T. H. . RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 535.