(1)
Nguyễn , T. N. .; Vũ , B. N.; Vũ , T. L. .; Trần , X. N. . KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ 2024, 535.