(1)
Đỗ , T. T. .; Kim , B. G. .; Phạm , B. D. .; Nguyễn , T. N.; Lê, T. Q. T. .; Tạ , T. M. .; Nguyễn , T. T. T. .; Vũ , T. N. M. .; Trần , T. T. D. .; Lê, N. .; Phạm , T. H. T. .; Nguyễn , T. T. T. . THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022. VMJ 2024, 535.