(1)
Lê, Q. H. .; Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , Q. H. .; Nguyễn , V. B. H. . KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ. VMJ 2024, 535.