(1)
Ngô , T. T. T. H.; Lương , T. M. H. .; Trần , T. T. H. TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022. VMJ 2024, 535.