(1)
Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , Q. B. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG. VMJ 2024, 535.