(1)
Nguyễn , T. T. .; Nguyễn , Q. T. . NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ. VMJ 2024, 535.