(1)
Ngô , T. D. .; Dương, T. M. C.; Trần , N. Ánh .; Nguyễn , T. S. . KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU. VMJ 2024, 535.