(1)
Lưu , Q. M. .; Bùi , T. D. .; Lê, V. Q. .; Thạch , T. N. K. .; Nguyễn , T. T. . KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC. VMJ 2024, 535.