(1)
Ngô , Đăng Q.; Ngô , V. T. .; Dương , Đình T. . KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 536.