(1)
Tạ , T. H. T. .; Nguyễn , T. V. .; Phạm , T. V. D. PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN. VMJ 2024, 536.