(1)
Trần , H. T.; Phạm , M. C.; Nguyễn , T. Đạt .; Lương , Q. C. . ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP. VMJ 2024, 536.