(1)
Trần, Q. H. .; Nguyễn , V. C. .; Trần, Đức; Lê, T. A. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO. VMJ 2024, 536.