(1)
Thiều, T. K.; Nguyễn , V. T.; Nguyễn , T. T. H.; Nguyễn , Q. A. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 536.