(1)
Nguyễn , P. T. H.; Tạ, V. T. .; Nguyễn , Đức T. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. VMJ 2024, 536.