(1)
Lô , Q. N. .; Trần , M. P. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG DAO SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG. VMJ 2024, 536.