(1)
Hoàng , H. Q. .; Nguyễn , V. H. .; Vũ, T. B. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. VMJ 2024, 536.