(1)
Trần , Đình H.; Nguyễn , M. A. .; Đỗ , M. T. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. VMJ 2024, 536.