(1)
Nguyễn , N. G. .; Nguyễn , V. L. . KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH SAI KHỚP CÙNG ĐÒN CẤP TÍNH BẰNG NẸP MÓC. VMJ 2024, 536.