(1)
Đỗ , T. Đạt; Nguyễn , T. T. H.; Phan , T. H. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ÁP XE VÚ Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHO CON BÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2024, 536.