(1)
Đỗ, T. M. T.; Nguyễn , H. T. .; Dương , K. T. . ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023. VMJ 2024, 536.