(1)
Vũ , M. H. .; Hoàng , C. .; Mai, Q. T. . NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%. VMJ 2024, 536.