(1)
Phạm , T. V. A. .; Nguyễn , T. N. T.; Hoàng , T. T. .; Nguyễn , T. C. V.; Nguyễn , T. H. . CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023. VMJ 2024, 536.